Przejdź do treści

Grupy parafialne

DZIECI MARYII

 

 

Spotkania formacyjne: sobota 10.00
Opiekun: S. Ewa

 

Zapraszamy dziewczęta po I komunii świętej

- zadania w ruchu to udział w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych polegających na kształtowaniu postaw naśladujących ideał Maryi Niepokalanej poprzez kręgi biblijne, modlitwę, wspólny śpiew i zabawę, które prowadzą Ksiądz opiekun wraz z gronem starszych dziewcząt - animatorek. Udział w parafialnych nabożeństwach ku czci NMP uzupełnia formację religijną dziewcząt.
- Coroczne Archidiecezjalne Dni Wspólnoty i letnie rekolekcje to propozycja udziału w ponadparafialnym Ruchu Dzieci Maryi.
- w grudniu, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dziewczęta w obecności rodzin i parafian odnawiają swoje maryjne przyrzeczenia i otrzymują medalik na kolorowych szarfach. Eucharystia zwykle przedłużona jest o spotkanie przy stole w salkach katechetycznych.
- posługa wobec wspólnoty parafialnej to śpiew scholi dziewczęcej w czasie szkolnych rekolekcji wielkopostnych oraz animowanie spotkania dla przedszkolaków, posługa Słowa na Mszy z udziałem dzieci oraz w niedzielnej Eucharystii, udział w nabożeństwach maryjnych. Wolontariat Dzieła Nowego Tysiąclecia, współudział w organizacji porannych rorat. 

 

 


MINISTRANCI

 

 

Spotkania formacyjne: sobota 9.00
Opiekun: Ks. Rafał Procek

 

Zapraszamy do wspólnoty chłopców po I Komunii świętej (III klasa szkoły podstawowej), oraz młodzieńców i dziewczęta z gimnazjum i szkoły średniej pragnących podjąć posługę lektora i kantora.

Zadania ministranta:

Posługa przy ołtarzu w każdą niedzielę i święta oraz dwie służby w dni zwykłe tygodnia, dyspozycja do posługi dodatkowej na pogrzebach, ślubach i w czasie odwiedzin kolędowych.

- wspólnota ministrantów bierze udział w archidiecezjalnych dniach skupienia, zawodach piłkarskich, dekanalnych pielgrzymkach, kursach i letnich rekolekcjach.
- comiesięczne wypady do kina i pizzerii, wyjazdy do parków wodnych, piesze górskie wycieczki oraz możliwość gry w piłkarzyki i na stole pingpongowym w salce katechetycznej ubogacają działalność naszej wspólnoty.
- późną jesienią, w okolicach święta patronalnego św. Tarsycjusza, w obecności rodziców i rodzeństwa oraz parafian, Służba Liturgiczna przeżywa swoją Uroczystość, gdzie na Eucharystii przyjmowani są do grona ministrantów nowi kandydaci oraz ustanawiani są nowi lektorzy. Spotkanie to kończy się agapą przy stole w salkach katechetycznych.

 

Ministranci wspomagają życie wspólnoty parafialnej nie tylko przez służbę przy ołtarzu ale także poprzez liczenie wiernych, zbierając datki przed kościołem na Dzieło Nowego Tysiąclecia wraz z innymi wolontariuszami, strojenie ołtarzy na "Boże Ciało", przy stawianiu dekoracji.

Oczkiem w głowie starszych ministrantów i młodzieży żeńskiej jest szczególna oprawa liturgiczna i udział w Liturgii Słowa jednej z niedzielnych Mszy św.

 


 


OAZA MŁODZIEŻOWA

 

 

Spotkania formacyjne: piątek 18.00
Opiekun: Ks. Rafał Procek

 

Formacja zakłada udział w cotygodniowej wieczornej Mszy św. o godzinie 18.00, zawiązanie wspólnoty w salkach katechetycznych, szkołę wspólnego śpiewu prowadzoną przez animatora świętowania, krąg biblijny w małych grupach formacyjnych prowadzony przez animatora grupy, część modlitewną w dolnym kościele. Wszystko kończymy w godzinie Apelu Jasnogórskiego, po czym animatorzy odprowadzają uczestników spotkania do domu.

- zapraszamy młodzież gimnazjalną i ze szkoły średniej.
- wspólnota parafialna jest ubogacona przez udział młodzieży oazowej w pięknej liturgii Mszy świętych, wolontariat Dzieła Nowego Tysiąclecia, przygotowywanie rorat dla dorosłych w piątki całego Adwentu, pomoc w dekorowaniu ołtarzy na "Boże Ciało", udział w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych.
- Dni Wspólnoty, letnie oazy i dekanalne czuwania nocne w Adwencie i Wielkim Poście to sposób na tworzenie dekanalnej i archidiecezjalnej wspólnoty Ruchu Światło Życie Kościoła katowickiego.

 

 

 

WSPÓLNOTA MŁODZIEZY STARSZEJ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO PRACUJĄCYCH

 

 

Spotkania formacyjne: ostatni piątek miesiąca godzina 19.30
Opiekun: Ks. Rafał Procek

 

Oto nowa oferta spędzania czasu we wspólnocie dla starszej młodzieży naszej parafii. Zapraszamy szczególnie studentów mających trochę wolnego czasu u progu rozpoczynającego się weekendu oraz młodzież na co dzień zapracowaną i zmęczoną obowiązkami, pragnącą pogłębić swoją duchowość, odkryć życie we wspólnocie rówieśników.

- w planach tej grupy wspólne wypady do ciekawych miejsc, udział w dziełach kultury, poznawanie tajemnic i trudnych tematów Kościoła i Biblii, wspólne rozeznawanie drogi życiowej i powołania.

 

 

 

ZESPÓŁ MISYJNY

 

 

Spotkania formacyjne: w drugą środę miesiąca. 
Spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godzinie 18.00 w intencji misji.
Opiekun: ks. prob. Ireneusz Tatura

 

Zapraszamy wszystkich parafian zainteresowanych działalnością misyjną Kościoła.

Udział w zespole misyjnym naszej parafii zakłada: zapoznawanie się z dokumentami Kościoła nt misji, wpieranie dzieła Nowej Ewangelizacji w parafii oraz Ewangelizacji Narodów, udział w Milenijnych Celach Rozwoju Narodów, wspieranie dzieła Duchowej Adopcji Dzieci Republiki Centralnej Afryki prowadzonej przez panewnickich franciszkanów, wysyłanie darów dla biednych w Rosji, w Afryce, wspieranie finansowe dzieł Zgromadzenia Misyjnego Sióstr św. Katarzyny (s. Klawerianki) z Braniewa oraz budowniczych kościołów z Oceanii, Białorusi i Ukrainy. A ponadto wspieranie zespołu charytatywnego naszej parafii. Panie z naszego zespołu misyjnego swoimi robótkami ręcznymi wspomagają ochronki sióstr z Braniewa oraz pełnią dyżury w naszej bibliotece parafialnej.

 

 

 

GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI O. PIO

 

 

Spotkania formacyjno - modlitewne: w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30
Opiekun: ks. prob. Ireneusz Tatura

 

Grupy modlitewne założył Ojciec Pio w 1947r. jako odpowiedź na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. W dniu kanonizacji - 16 czerwca 2002r. - istniało 2500 Grup Modlitwy w 35 krajach świata. Obejmują one ponad pół miliona osób. W Polsce aktualnie istnieje ponad 70 grup. Grupa modlitewna powstała w naszej parafii w lutym 2008 r. Każdy kto zostanie wpisany do księgi członków Grupy Modlitwy Ojca Pio i dobrowolnie przyjmie na siebie obowiązki: codziennej modlitwy (choćby jednego Zdrowaś Maryjo...) w intencjach powierzonych grupie, uczestnictwa w spotkaniach grupy (dwa razy miesiącu) - zostaje przyjęty jako duchowe dziecko Ojca Pio. Na kilka dni przed śmiercią św. Ojciec Pio powiedział swoim współbraciom:

"Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, ze weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci"

 

 

 

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

 

 

Spotkania formacyjno- modlitewne: II wtorek miesiąca po Mszy wieczornej
Opiekun: ks. proboszcz Ireneusz Tatura
Przewodniczącą: p. Maria Zagórska

 

Geneza Rycerstwa Niepokalanej:
Założycielem jest św. Maksymilian Kolbe. RAJMUND KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii. Wielka miłość do Niepokalanej, wyniesiona jeszcze z domu rodzinnego, a znajdująca swe oparcie w tradycji Zakonu, potęgowała w nim pragnienie zdobycia całego świata i wszystkich z osobna dla Niepokalanej. Uwrażliwiała jego serce na niepewny los tych, którzy odeszli od Boga, a także na płynące stąd zagrożenia dla Kościoła. Będąc głęboko dotknięty bluźnierczymi antykościelnymi i antypapieskimi pochodami masonerii w Rzymie, czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Myślał o jakimś stowarzyszeniu maryjnym, nastawionym na nawracanie grzeszników, szczególnie masonów, i dążącym do uświęcenia wszystkich chrześcijan. Pragnienie to urzeczywistnił 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie wraz ze współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI). Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

 

Program Rycerstwa Niepokalanej

 

CEL:

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

 

WARUNKI:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

 

ŚRODKI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Zadanie w parafii: rozprowadzanie prasy katolickiej i książek religijnych; prowadzenie biblioteki parafialnej

 

 

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

 

 

Spotkania formacyjne: wg. ustaleń
Opiekun: ks. proboszcz Ireneusz Tatura

 

Jednym z podstawowych elementów składających się na wspólnotę parafialną jest Caritas - miłość miłosierna ukierunkowana na potrzebujących. Potrzebującym jest człowiek biedny materialne i duchowo człowiek zagubiony, który nie potrafi sam sobie pomóc. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest nieść pomoc bliźniemu: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili" - słowa Pana Jezusa. Parafialny Zespół Charytatywny istnieje w naszej parafii od samego początku jej istnienia. Swoją opieką otoczyliśmy rodziny wielodzietne, ubogie i patologiczne. W każdy I-szy piątek miesiąca przeprowadzamy kolektę na rodziny wielodzietne. Na początku roku szkolnego zaopatrujemy dzieci w przybory szkolne - przeprowadzamy akcję charytatywną "Żak". Poza tym organizujemy spotkania dla starszych i chorych, wraz ze Mszą Świętą z okazji Tygodnia Miłosierdzia; comiesięczne Msze św. i spotkania przy stole w każdy I-czwartek miesiąca dla seniorów, emerytów i rencistów naszej parafii. Przeprowadzamy zbiórki pieniężna na akcje Caritasu. W czasie Adwentu rozprowadzamy świece wigilijne. Nasze spotkania mamy przynajmniej raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb. W naszym zespole pracuje 5 osób.

Serdecznie zapraszamy do naszego grona. Pracy jest sporo! Miłosierdzie wzywa! 

 

 

 

APOSTOLAT MARGARETKA 

 

 

 

Spotkania miesięczne - wtorek przed I-szym czwartkiem miesiąca.

Opiekun: ks. proboszcz Ireneusz Tatura

przewodnicza: p. Janina Meyer.

 

Istotą Apostolatu "Margaretka" jest codzienna modlitwa za konkretnego kapłana. We współczesnym świecie wiele osób mówi negatywnie na temat kapłanów, dostrzegając tylko ich słabości. Niewiele osób stara się mówić o kapłanach pozytywnie, a jeszcze mniej modli się za nich każdego dnia. Nasz apostolat, widząc naglącą potrzebę modlitwy za kapłanów, przez nią umacnia ich na drodze kapłańskiego powołania.

 

Na czym konkretnie polega ten Apostolat?

W centrum symbolicznego kwiatka wpisuje się imię i nazwisko księdza a wokół - na siedmiu płatkach - imiona i nazwiska osób, które chcą otoczyć modlitwą wybranego kapłana. Każda z osób, w jeden wybrany dzień tygodnia będzie już do końca życia modlić się za księdza. W ten sposób codziennie ktoś będzie nad nim "czuwał". Jedna osoba może należeć do wielu "margaretek" np. do siedmiu, modląc się za siedmiu kapłanów, każdy na inny dzień tygodnia.

Pierwsza "margaretka" została założona w Medjugorje, Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi tamtejszej parafii. Dzisiaj nie sposób oszacować ile "margaretek" działa na całym świecie.

W naszej parafii pierwsza "margaretka" została założona 21 listopada 2003 r. w święto Ofiarowania NMP byłemu proboszczowi ks. Kazimierzowi Fyrli - budowniczemu naszej świątyni - oraz kapłanom wywodzącym się z naszej wspólnoty (ks. Jacek Wierzba, ks. Marek Panek, O. Hugon Prochoń, ks. Wojciech Szymczak, ks. Mariusz Lampa, ks. Adam Meyer). W sumie siedem "margaretek. Przez dwa lata siedem osób modliło się za siedmiu kapłanów. Do członkiń "margaretka" należą panie: Jadwiga Wierzba, Teodora Panek. Stanisława Prochoń, Urszula Szymczak, Helena Lampa, Janina Meyer oraz obecnie nieżyjąca śp. Róża Bliźniak. Następnie 8 grudnia 2005 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP objętych zostało modlitwą czterech kapłanów - ks. Marek Antosz, ks. Jerzy Wójcik, ks. Józef Więcek oraz ks. Krzysztof Wojdyło.

 

Do członkiń modlących się dołączyły cztery panie: Irena Herok, Lucyna Pikula, Jadwiga Dylda oraz Mieczysława Wyrwalec. W sumie dziesięć osób. Dwunasta "margaretka" została ofiarowana, nowemu proboszczowi, ks. Ireneuszowi Taturze - dnia 15-go sierpnia - w uroczystość Wniebowzięcia NMP. 4 września 2007 powstała trzynasta i została ofiarowana nowemu wikariuszowi ks. Kamilowi Kiszewskiemu. A oto nowe członkinie: Alicja Siara, Polaczek Urszula, Kaszowska Renata, Kankowska Wanda, Erm Krystyna, Okienko Janina, Zagórska Maria, Irena Herok, Lucyna Pikula, Jadwiga Dylda oraz Mieczysława Wyrwalec

 

Podstawowa proponowana modlitwa to, modlitwa za kapłanów i koronka medziugorska:

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza ..., uczyń go swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim horyzonty, by dostrzegł cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. 
Święty ... (imię patrona), którego imię nosi ksiądz ..., Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecamy. Prosimy, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i pracował owocnie dla Jego większej chwały. 
Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

 

Koronka z Medziugorja - "Wierzę" oraz 7 razy ("Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo", "Chwała Ojcu").

Radzi się, aby zobowiązania modlitewne nie były zbyt absorbujące, gdyż może to doprowadzić do zniechęcenia i porzucenia Apostolatu. Liczy się wytrwałość i wierność złożonemu przyrzeczeniu. Oczywiście zamiast w/w modlitw można np. ofiarować dziesiątkę Różańca św., litanię lub inną dowolną modlitwę. Rekomenduje się jednak Koronkę z Medziugorja, gdyż tam właśnie powstał omawiany Apostolat. Koronka ta jest starą chorwacką modlitwą, o odmawianie której prosi Matka Najświętsza.

Proszę, wesprzyj modlitwą swoich księży w ich posłudze kapłańskiej, bez nich nie ma bowiem chrześcijańskiego, sakramentalnego życia! Tak możesz okazać im swoją wdzięczność włączając się w grupę "margaretki".

MARGARETKA jest zatem wspaniałym Bożym dziełem - jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

 

Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15).

 

Strona o Apostolacie:
http://www.krolowa-pokoju.com.pl/margaretka

Ciekawa strona ze zdjęciami z Medziugorja:
http://www.medjugorjegallery.blogspot.com 

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC

 

 

Spotkania Żywego Różańca odbywają się  - w każdy IV piątek miesiąca o godz. 16.30 ( Msza św.)
Spotkania zelatorek  - w każdy IV piątek o godz. 15.45
Opiekun: ks. proboszcz Ireneusz Tatura
przewodnicza: p. Irena Herok 

 

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później "żywymi różami". Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym "Różaniec Dziewicy Maryi" ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, "aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii". Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób. Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie: 
w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, 
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII), 
Ofiarowania Pańskiego (2 II), 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III), 
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym), 
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), 
w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października) 
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż.

 

Żywy Różaniec w naszej Parafii
W naszej parafii Żywy Różaniec powstał 7 października 2004 r. 
Na dzień dzisiejszy istnieje 9 Róż Żywego Różańca.
I Róża - św. Teresy od Dzieciątka Jezus
II Róża - św. Faustyny
III Róża - św. O. Pio
IV Róża - św. Antoniego
V Róża - św. Ignacego z Loyoli
VI Róża - św. Franciszka
VII Róża - św. Jadwigi
VIII Róża - bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
IX Róża - bł. Jana Pawła II
X Róża - św. Rafała Kalinowskiego 
Jednocześnie trwają zapisy do X Róży Żywego Różańca (w kancelarii parafialnej) 

 

STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA "FAUSTINUM"

 

 

Spotkania formacyjne: III piątek miesiąc - godz. 16.45
Opiekun: ks. proboszcz Ireneusz Tatura

 

Życie i posłannictwo s. Faustyny zainspirowało apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Jego zadaniem jest dążenie do chrześcijańskiej doskonałości drogą, którą ona ukazała oraz głoszenie życiem i słowem tajemnicy miłosierdzia Bożego, a także wypraszanie go dla całego świata. Ruch ten tworzą zakony kontemplacyjne, zgromadzenia czynne, kapłani, osoby świeckie, różne wspólnoty, stowarzyszenia, bractwa i indywidualni czciciele Bożego Miłosierdzia, słowem - wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób podejmują te zadania.

Jedną z tych wspólnot jest Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, które erygował Metropolita Krakowski Franciszek kard. Macharski 6 marca 1996 roku, nadając mu kościelną osobowość prawną. Łączy ono kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i opieką duchową ojców jezuitów.

Celem stowarzyszenia jest: 
- dążenie do doskonałości chrześcijańskiej drogą ufności w stosunku do Boga i miłosierdzia względem bliźnich, 
- poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego, 
- wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

Działalność stowarzyszenia Faustinum koncentruje się na formacji apostołów Bożego Miłosierdzia, która opiera się na ponad stuletnim doświadczeniu duchowym i apostolskim Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ubogaconym mistycznym życiem i posłannictwem św. s. Faustyny. Ścisła formacja trwa 4 lata i prowadzona jest w formie spotkań, rekolekcji i różnych publikacji. Temu celowi służy również kwartalnik Orędzie Miłosierdzia.Wpis do stowarzyszenia odbywa się na podstawie wypełnionej deklaracji wolontariusza, w której dana osoba zobowiązuje się do poznawania tajemnicy miłosierdzia Bożego, troski o postawę ufności, czyli pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu, ponadto do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego oraz spełniania w ciągu dnia przynajmniej jednego aktu miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez dobry czyn, słowo lub modlitwę. Wolontariusz w sposób luźny wiąże się ze stowarzyszeniem. Korzysta z dóbr duchowych, to znaczy z tych obietnic, jakie Pan Jezus dał tym wszystkim, którzy czczą i szerzą cześć Jego miłosierdzia. Nie może jednak posiadać legitymacji i odznaki stowarzyszenia, nie może pełniej uczestniczyć w jego pracach ani wybierać i być wybieranym do jego władz. Te uprawnienia mają tylko członkowie, którzy bardziej angażują się w działalność stowarzyszenia i ściślej z nim się wiążą, uczestnicząc w duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Członkowie po odpowiedniej formacji mogą także składać przyrzeczenia oddania się i służby w dziele miłosierdzia Bożego na określony czas (rok) lub całe życie.

 

Członek stowarzyszenia Faustinum jest osobą, która spośród wielu dróg dążenia do chrześcijańskiej doskonałości świadomie wybiera tę, która polega na postawie zawierzenia Bogu i miłosierdzia wobec bliźnich (na wzór św. s. Faustyny) oraz podejmuje zadania apostolskie głoszenia życiem i słowem tajemnicy miłosierdzia Bożego i wypraszania go dla całego świata.

"JEZU, UFAM TOBIE!"

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego , siedziba: Katowice, Piękna 8.